ACI marine

v_recepcija

 

Unifikacija ACI marina

tipologija: brendiranje i unutrašnje uređenje Aci marina

površina: varijabilna

godina projekta: 2014.

lokacija: unificirana

natjecaj 1.nagrada

 

vizualizacije Tomislav Mučić