Kuća U

 

 

Kuća U

tipologija individualno stanovanje

površina 848m2/2355m parcela

godina realizacije 2006.

lokacija Ploče, Dubrovnik

fotografija Damir Fabijanić

 

suradnja sa 3LHD