Kušaonica vina Putnikovići, Pelješac

 

tipologija: rekonstrukcija i unutrašnje uređenje

površina: 300 m2

godina realizacije: 2017.

lokacija: Putnikovići, Pelješac

 

Arhitektura

autor: Ivana Dabrović, dipl.ing.arh.

suradnik: Maja Tutavac, dipl.ing.arh.

 

Postav: Ivona Michl, dipl.arheolog

Dizajn: Maro Krile, dipl.dizajner

 

fotografija: Ivana Dabrović, Marko Dabrović